Geniş Aile Nedir? Çekirdek Aile Tanımı ve Ayrımı

Geniş Aile Nedir? Çekirdek Aile Tanımı ve Ayrımı
Geniş Aile Nedir?

Geniş aile; çekirdek aileyi içine alan ve bunun yanında amca, dayı, hala, teyze, büyükanne gibi akrabalardan birinin ya da birkaçının içerisinde bulunduğu aile tipidir. Toplumun en küçük birimi olarak bildiğimiz aile, kan bağlılığı ya da evlilik ile oluşmaktadır. Aile; bireylerin psikolojik, sosyal, ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, bununla birlikte topluma uyumu ile katılımının sağlandığı ve de düzenlendiği yer işlevindedir.

Aile yapısı tarihsel süreç içerisinde birtakım değişiklere uğramıştır. Bu da farklı aile tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Elbette farklı aile tiplerinin oluşmasındaki tek neden zaman değildir. Diğer nedenler; bölgeler, ülkeler, eğitim seviyesi, ekonomik durum, sosyal şartlar gibi faktörlerde görülen farklılıklardır. Geniş aile de bu aile tiplerinden biridir. Peki bu aile tipinin özellikleri nelerdir? Şimdi birlikte öğrenelim.

Geniş Ailenin Özellikleri Nelerdir?

 • Geniş ailenin özellikleri gelenek, görenek ve törelerle yakından ilişkilidir. Aile ilişkileri sert ve katıdır.
 • Anne, baba ve çocuklar haricinde başka üyeleri de barındırmaktadır. Bu üyeler teyze, hala, amca, dede olabileceği gibi çocukların eşleri veya çocukları; yani çocukların kendi çekirdek aileleri de olabilmektedir.
 • Geleneksel aile, köy ailesi ya da tarım toplumu ailesi isimleriyle de ifade edilmektedir.
 • Ataerkil bir yapılanma söz konusudur. Bu da erkek otoritesine dayanan bir düzen anlamına gelmektedir.
 • Ekonomik güç ve karar verme yetisi ailedeki en yaşlı erkeğin elindedir. Ailenin diğer üyeleri de, aile ekonomisine katkı sağlasa ve kararlarda fikirlerini paylaşsa da son söz en yaşlı erkeğindir.
 • Geniş aile coğrafi hareketliliği engellemektedir. Bunun nedeni yaşanacak yerin hep birlikte kararlaştırılmış olmasıdır.
 • Kadınlar eğitimden istenilen oranda faydalanamamaktadır.
 • Otorite sahibi erkeğin eşi de, diğer kadınlar üzerinde otorite sahibidir. Bununla birlikte kadının yaşı ilerledikçe otorite sahibi olduğu bilinmektedir.
 • Çocukların evliliklerini aile büyükleri belirlemektedir ve genellikle evlilikler erken yaşta gerçekleşmektedir.
 • Gelir ortak olduğu için kişisel harcamalar sınırlıdır.
 • Çocuk sayısı genellikle fazladır.
 • Miras ve mallar erkeklere aittir. Kadınlar miras dışı olarak değerlendirilmektedir.

Geniş Aile Kaç Kişiden Oluşur?

Geniş aile kaç kişiden oluşur sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Geniş ailede anne, baba ve çocukların kesinlikle bulunduğu; bunun yanında en az bir aile üyesi daha bulunduğu bilinmektedir. Ancak kaç kişiden oluşacağı çocuk sayısına ve ailede bulunan diğer akrabların sayısına göre değişiklik gösterdiğinden dolayı tam bir sayı söylenememektedir.

Çekirdek Aile Nedir?

Çekirdek aile nedir
Çekirdek aile nedir?

Çekirdek aile; yalnızca anne, baba ve çocuklardan oluşan aile tipidir. Bu aile tipi zaman içerisinde gittikçe yaygınlaşmış ve günümüzde belki de en sık karşılaşılan aile tipi konumuna gelmiştir. Bu nedenle modern toplumun aile tipi olarak ifade edilmektedir ve genellikle kentlerde karşılaşılmaktadır. Yalnızca üye sayısıyla değil, yapısıyla da geleneksel aileden bir hayli farklıdır. Şimdi birlikte bu ailenin özelliklerini öğrenelim.

Çekirdek Aile Özellikleri Nelerdir?

 • Çekirdek ailenin özellikleri sanayileşme ile gelen sosyal ve ekonomik değişikliklerle yakından ilgilidir.
 • En fazla iki kuşağın bir arada yaşadığı aile tipidir.
 • Modern aile, çağdaş aile ve kent ailesi isimleriyle de ifade edilmektedir.
 • Kadın ve erkek ekonomik güç konusunda da otorite konusunda da ortaktır.
 • Çocuk sayısı daha azdır ve çocukların sosyalleşmesi desteklenmektedir.
 • Çocukların evlenme yaşları, çocuk yapma yaşları gibi kararlar anne baba tarafından değil, çocukların kendisi tarafından alınmaktadır.
 • Coğrafya, harcamalar gibi konular açısından herhangi bir bağlılık bulunmamaktadır. İstenilen işe ve istenilen yere kolayca gidilebilmektedir.

Çekirdek Aile Kaç Kişiden Oluşur?

Çekirdek aile kaç kişiden oluşur sorusu için de net bir cevap verilememektedir. Çekirdek ailenin sadece anne, baba ve çocukları içerisine aldığı bilinmektedir. Fakat çocuk sayısı ile ilgili net bir sınırlama bulunmamaktadır. Anne, baba ve bütün çocuklar bu aile tipine dahil olduğundan dolayı kişi sayısı, çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Yorum Yap