Dün Yarın Olsaydı Bugün Pazar Olurdu Bilmece Cevabı

Dün Yarın Olsaydı Bugün Pazar Olurdu Bilmece Cevabı

Dün yarın olsaydı bugün pazar olurdu biçiminde bir bilmeceyi soran kişi, bunu salı günü söylemiştir. Yani bilmecenin cevabı salıdır. Bilmeceler her ne kadar Türkçe dersinin bir konusu gibi görünse de aslında içerisinde matematik barındırır. Dilbiliminin de mantık ve matematikten oluştuğu gerçeği ortadayken aslında işlenilen her dersin, anlatılan tüm bilimlerin yolu matematiğe çıkmaktadır. Evren, matematik üzerine dizayn edilmiştir. Bilmeceler, bu matematiği kavramada yardımcı olan birer kelime topluluklarıdır. O halde bu noktada en önemli konu, bireylere matematiğin hayatın kendisi olduğu bilincini öğretebilmektir. Ne kadar kelime bilinirse hayal gücü o denli gelişir. Bireylerin dünyaları o denli büyür. Bilmeceler de bellekte oluşturulan bu dünyaya bir mantık çerçevesinde bakabilmemizi sağlar.

Bir diğer soru: Dün Yarın Olsaydı Bugün Cuma Olurdu Bilmece Cevabı

Yorum Yap