Memurlar Network Marketing Yapabilir Mi?

Memurlar Network Marketing Yapabilir Mi?

Yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde memurların e-ticaret veya network marketing türünde ticari faaliyetlerde bulunması yasaktır. 1965 yılında kabul edilen farklı yıllarda değişikliklere uğrayan 657 sayılı kanun hükümlerinde açıkça belirtildiği üzere memurların ticari gelir elde etmesi yasaktır ve disiplin cezası gerektiren eylemler arasındadır.

Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 28. Maddesinde bu konuda açık ifadeler belirtmiştir. İlgili kanun maddesinde devlet memuru statüsünde çalışanların herhangi bir ticari faaliyette bulunması, mevcut bir faaliyete ortak olması yasaktır. Tespiti halinde memurluktan çıkarılmaya kadar uzanabilen bir disiplin ceza cetveline tabi olur.

Network marketing satış sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için networkokulu.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

Memurlar Farmasi’ye Üye Olabilir Mi?

657 sayılı DMK uyarınca memurlarının Farmasi’ye üye olarak ürün satışı yapması yasaktır. İlgili kanunun 28. Maddesinde açık bir şekilde belirtilen hükme göre devlet memurlarının ticari gelir getirici faaliyetlerde bulunmaması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgili hüküm doğrultusunda memurların yalnızca büro, ofis ve benzeri yerlerde satış yapmasıyla sınırlı kalmayan bir tanım yapılmıştır. Kanun maddesinde belirtilen hükme göre memurların gelir getirici herhangi bir ticari faaliyette bulunması ya da bir ticari faaliyete ortak olması yasaktır. Bu hükme göre de Farmasi üyeliği alınmak suretiyle ticari bir faaliyette bulunmak disiplin cezası gerektiren bir eylem niteliği taşır.

Memurlar Dolap’ta Satış Yapabilir Mi?

Memurların bağlı bulunduğu kanun hükümlerinde dolap satışıyla ilgili benzer bir hüküm bulunmadığından, dolap satışı yapabilecekleri yorumu çıkarılır. 657 sayılı DMK 28. Maddesinde memurların ticari faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Öte yandan dolap uygulaması üzerinde bireysel kullanıcılar (herhangi bir mağazaya tabii olmadan) kullanmadıkları ikinci el eşyaların satışını gerçekleştirmektedir.

Kanun maddesinde mağazaya, işletmeye, düzenli gelire ve vergiye tabii olmayan bu tarz satışlarla ilgili bir hüküm belirtilmemiştir. Bu nedenle de memurların dolap satışı yapmasında bir sakınca görülmediği anlaşılır. Ayrıca bu konuda emsal niteliğinde bir mahkeme kararı olmadığını da belirtmek gerekir.

Yorum Yap